Main Content

Vad gör du i en krissituation?

Vill du veta hur jag gör??

Kontakta mig så får du veta hur du kan börja skydda dig mot oväntade händelser.

Du kan få mitt förslag på hur du tar ditt första steg mot ett hållbart företagande.

Ta det första steget

Fyll i din mailadress här så skickar jag.

 

vill du ha fler tips och trix?

Vad elever tycker om kursen

’Jag tyckte att det var väldigt intressant att se hur krishantering fungerar och hur man hanterar de problem som kan uppstå.’

’Jag ville lära mig mer om krishantering eftersom det är en viktig del inom informationssäkerhet att vid incidenter snabbt kunna återgå till ett normalläge. Det har med all tydlighet visats sig i år att planer för att fortsätta bedriva verksamhet (om än på distans) varit jätteviktigt.’

’Bredare kunskap om områden som gäller IT-säkerhet’

’Den erbjöds inom gränserna för min utbildning, och hade ett innehåll som passade i den profilen.’

’Dels för att jag ville få kunskapen och dels för att jag ville få papper på att jag fått kunskapen’

Klicka på nålen!